اسفنج شستشوی سنگین

اسفنج شستشوی سنگین

به راحتی پاک کردن مواد غذایی پخته و دیگر messes سنگین طراحی فوق العاده برای شستشو گلدان و تابه سنگین اسکراب اسفنج طراحی برای پاکسازی سریع از مشاغل سخت است. اسفنج شستشوی سریع messes دشوار، پخته در را حذف می کند. اسفنج به راحتی در دست جا شکل است. طراحی شده برای...