صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تکنولوژی تولید Spunlace
Jan 28, 2016

در حال حاضر صنعت پارچه خار آب جهت توسعه است نسبت به سرعت بالا و کیفیت و نوع درام آب خار به سوی, اثر چین آب خار جلو تکنولوژی از دلایل اصلی بزرگ پرسرعت و تولید بالا و کیفیت دستگاه شن گم شده است; چین تولید نمی تواند نوع آب خار ماشین درام است. گم شده پازل واقعی شبکه سرعت 70 تا 100 متر/دقیقه بالا از پلوتونیم شبکه دستگاه; داخلی در حال حاضر مورد کارخانه تولید تجهیزات خار آب فعال قرعه کشی آمریکا نیست و تجربه فرانسه و آلمان کارخانه موفقیت برای بخش اما کراوات تکه تکه و غیر.