مشروح توضیحات از غبار تمیز کردن پارچه پارچه غبار
Jan 28, 2016

پارچه شکل گرفته توسط پلی استر دو گره، نرم و آسان برای تمیز کردن سطوح حساس، اصطکاک و سایش فیبر با جذب آب خوب و تمیز کردن بهره وری گرد و غبار. محصولات تمیز کردن و بسته بندی در اتاق تمیز انجام می شود. غبار لبه پارچه اختیاری: سرد برش، لبه لیزر، سونوگرافی، آب بندی لبه. میکرو پاک پارچه با لیزر، اولتراسوند کامل لبه;